Veszprém
"Itt hajnalban a Balaton, este a Bakony illatát érzed..."

Alig akad egy-két település a régióban, de még az országban is, ahol ilyen koncentráltan megtalálható lenne a történelmi örökség, mint Veszprémben.
A város fekvése is egyedülálló a Bakony és a Balaton találkozásánál, ahol hajnalban a Balaton, este a Bakony illatát érezni.

Veszprém az MTV közönségétől 2005-ben elnyerte Az év települése címet. A város vonzerejének, programjainak hírét azonban nemcsak a média, de a városban megforduló vendégek is egyre messzebbre viszik.

Veszprém kulturális kisugárzása és imázsa ma már szinkronban van az itt élők igényeivel, elvárásaival. Ahogy az ország bármely pontjáról, vagy a külföldről érkező vendég is bízhat abban, hogy Veszprémben az ingyenes és az exkluzív programok között sincsenek fényévnyi szakadékok. Sőt, ma már nem ritkaság az sem, ha valóban nagy világsztár jelenik meg a színpadokon - vagy időnként a veszprémi utcán is.

A ki­törési lehetőséget a kulturális, szelle­mi szférá­ban találta meg megyeszék­helyünk. En­nek köszönhetően mára valódi iskolavá­rossá vált, két felsőoktatási intézménye mellett tíz középiskolájában több mint 10000 diák tanul.

A kulturális élet rendkívül pezsgő. A városban há­rom színház mű­ködik, zenei kultú­rája sokrétű és mozgalmas, a vi­dék képzőművé­szeit és irodalmára­it a határokon túl is ismerik. Sportoló­ink is sikeresek, Kiss Ba­lázs kalapácsvetőnk olimpiai bajnok lett, kézilabda­csapatunkat a világ elit gár­dái közé so­rolják.

Az ezeréves Veszp­rém barát­ságos és kis­városias hangulata azon­ban napjaink­ban sem szűnt meg. Az utóbbi években az újjáéledő óváros várja a törté­nelmi hangulat­ra, meghitt séták­ra vágyó turi­stákat éppúgy, mint a fiata­lok életvidám rendezvényeire, fesztivál­jaira a messzi föld­ről ideláto­gatókat.

 Vissza
Rólunk