Évzáró élményautózás
2019. december 29. (vasárnap) Jegyinformáció
Évzáró élményautózás
Leírás
DSZK-s ÉVZÁRÓ ÉLMÉNYAUTÓZÁS RENDEZVÉNY KIÍRÁS
Rendező: Temesvári & Temesvári Szlalom Sport Egyesület

Amennyiben a részvételi lap nincs aláírva a nevező a rendezvényen, nem indulhat!

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vehet részt miután regisztrált!

Biztonsági előírások:
Acélcsavarral rögzített ülések, rögzített cseppmentes akkumulátor, cseppmentes üzemanyag ellátó rendszer, minimum 3 pontos biztonsági öv, hibátlan fék és kormánymű.
A pályán feltekert ablak (maximum 10cm lehet leengedve!), bukósisak „E” jelzésű (nem kerékpáros), zárt lábbeli, bekapcsolt biztonsági öv a vezetőnek és az utasnak is KÖTELEZŐ!
Az autóban a pályán maximum 2 fő tartózkodhat („nevező és utas”).
A rendezvény rajtja előtt a rendező, rendezői és versenyzői eligazítást tart, melyen elmondja a biztonsági szabályokat és a rendezvénnyel kapcsolatos egyéb információkat.
Pályabejárás: A regisztrációs idő alatt gyalogosan: 8:00-8:45-ig.
Regisztráció: Temesvári Miklósnál a helyszínen. 8:00-8:45-ig lehet.
Előnevezés: Mulicz Lászlónál messengeren, december 23-tól 28-ig. Név, cím, telefonszám, autó, megadásával.
Költségek: - Belépő díj: 0Ft, - Nevezési díj: 10000Ft, Max: 60 nevezést tudunk elfogadni.
Részvételi feltételek és felelősség:
- A regisztrációs lap kitöltése.
- A nevezők a jelentkezési lap aláírásával kijelentik, hogy a rendezvény szabályzatát valamint a rendezők utasításait betartják és a sportágnak megfelelő magatartást, tanúsítanak.
- A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt, a rendezők felé semmiféle követelést és kárigényt nem nyújthat be. A rendező semmilyen felelősséget nem vállal a vezető által harmadik személynek okozott sérülésért, vagy a nevező, az autó és egyéb más sérülésekért, rongálásokért. E célból kell mindenkinek a nevezésig az extrém biztosítást rendezni, ha ezt igényli.
- Szándékos károkozásért az anyagi felelősség a nevezőt terheli. Az okozott károkat, köteles saját költségén helyreállítani.
- Jelen szabályozást és az adott rendezvényen kiadott egyéb szabályokat elolvasta, azokat megértette, amit a jelentkezési lap aláírásával igazol.
Szervizpark: A szervizpark a Veszprém Aréna parkolójában kerül kialakításra, így a versenyző köteles a szervizhelyén az esetleges olajfolyások és egyéb foltok elkerülésére szervizponyva használatára, minimum 1db 60 literes szemeteszsák kihelyezésére, és verseny végeztével annak elszállítására.
A verseny végével a szervizhelyet tisztán, olaj és hulladékmentesen kell hátrahagyni.
Rajt: A nevezők rajtoltatása rajtlámpával, percenként történik.

Résztvevők kötelezettségei és a felelősségi jogról történő lemondás
A./ Kötelezettségek
Minden résztvevő, versenyző, szerelő, segítő saját felelősségére vesz részt a rendezvényen. Polgári és büntetőjogi felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amelyet maguk, vagy járművük okozott. E felelősség alól a rendezvény versenykiírása sem adhat felmentést. Amennyiben a versenyző maga nem tulajdonosa a rendezvényen használt versenyjárműnek, felmenti a felelősség alól mindazon személyeket, akik az alábbi b. pontban vannak felsorolva, minden a versenyjármű tulajdonosa által támasztott követelés alól, illetve a nevezési ív aláírásával nyilatkozik arról, hogy a versenyjármű tulajdonosa a fentiek szerinti minden jogáról lemondott.

B./ Felelősségi jogról történő lemondás
Jelen nevezési ív aláírásával minden résztvevő lemond azon jogáról, hogy bármely a rendezvény során elszenvedett baleset, vagy egyéb káresemény kapcsán jogi, vagy egyéb úton eljárjon az alábbiakban felsoroltakkal szemben.: Temesvári & Temesvári Szlalom Sport Egyesület, illetve ezen szervezet tagjai, tisztségviselői, azon ingatlan vagy az ingatlanon lévő létesítmények, műtárgyak stb tulajdonosai, amelyen a versenypálya található, illetve a versenypálya tulajdonosai, tagjai, alkalmazottai, képviselői, segítői - a résztvevők és kísérők - hatóságok, sportszakmai személyzet és bármely olyan természetes, vagy jogi személy, aki a rendezvénnyel kapcsolatban áll. Jelen szerződés hatályba lép a nevezési ív rendezőnek történő átadásával.
Aláíró aláírásával hitelesíti a fenti korlátozásokat és nyilatkozatokat. Amennyiben személyi sérülés következik be, az aláíró felmenti az ellátását biztosító orvosokat titoktartási kötelezettségeik alól a Temesvári & Temesvári Szlalom Sport Egyesület, illetve a rendezvény hivatalos személyei, szervei (versenyorvos, versenyigazgató, felügyelők) felé.

- Néző csak szalagon/kordonon kívül tartózkodhat, és a nézők, vendégek számára kijelölt helyen parkolhat.
- A rendező a rendezvényen Egészségügyi ellátást, WC-t, és Büfét biztosít!
- Fotósok és videósok a rendező külön engedélyével, láthatósági fotós-videós mellényben, a pálya biztonságos területén, saját felelősségükre dolgozhatnak, betartva a biztonsági szabályokat, ügyelve testi épségükre!

Kikötések:
A rendezvényen mindenki csak saját felelősségére vesz részt, nevezésével vállalja az általa, gépkocsija és kisegítő személyzete által okozott mindennemű anyagi, erkölcsi kárért, személyi sérülésért, balesetért a felelősséget. A rendező rendezvénybiztosítást megköti a rendezvényre, de a nevezőknek az extrém biztosítást, „ha ezt igényli” a nevezés előtt magának kell rendezni.
A rendező felé a versenysorozat kapcsán keletkezett károkért, személyi sérülésekért a nevezők vagy kisegítő személyzetük kárigényt nem nyújthatnak be.
A szabályokat a nevezők megértették, és tudomásul veszik, valamint a nevezési lapon aláírásukkal igazolják!
Mindennemű méltatlan magatartás, rodeózás (gumifüstölés, gyorsulás) mind versenyzői mind nézői részről a pályán kívül is tilos! Ez a verseny leállítását és befejezését eredményezi! Sportszerűtlen, veszélyeztető magatartás a rendező utasításának figyelmen kívül hagyása, szándékos pályarombolás, vagy más nevező akadályoztatása azonnali kizárást von maga után.


Veszprém, 2019. december 29.
 Vissza