Veszprém harcba szállt az Európa Kulturális fővárosa címért
2017. november 7.
Miről szól az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés?
Az Európa Kulturális Fővárosa program az Európai Unió egyik legfontosabb kulturális programja, amelynek célja rámutatni Európa kulturális gazdagságára, sokszínűségére, valamint a közös kulturális vonásokra Európán belül, hozzájárulva ezáltal Európa népeinek szorosabb együttéléséhez és egymás jobb megértéséhez.
Veszprém harcba szállt az Európa Kulturális fővárosa címért
A pályázó városok által, az Európa Kulturális Fővárosa keretében kidolgozott tevékenységek a pályázó város kulturális kínálatának bővítését, sokszínűségének növelését és európai dimenziójának fokozását célozzák többek között nemzetközi együttműködésen keresztül; törekednek a kultúrához való hozzáférés és az abban való részvétel szélesítésére; céljuk továbbá a kulturális szektor teljesítményének és a kultúra más ágazatokhoz való kapcsolódásának erősítése, valamint a város nemzetközi arculatának erősítése a kultúra révén.

2023-ban Magyarország és az Egyesült Királyság ad 1–1 kulturális fővárost
Az Európa Kulturális Fővárosa címet évente kettő, kivételes esetben három európai város kapja meg. 2023-ban ezt címet Magyarország és az Egyesült Királyság egy-egy városa viselheti.

A cím elnyeréséhez pályázni szükséges. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy független, az Európai Unió intézményei által kijelölt szakértői testület közreműködésével kiválasztja a pályázni kívánó magyarországi városok közül azokat, amelyek esélyesek a címre.

A testület amellett, hogy egy várost a cím viselésére javasol, egyben arra is javaslatot tehet, hogy mely város kaphassa meg a M (megnyitás új ablakban)elina Mercouri-díjat, melynek összege 1 500 000 euró.

A nyertesek egy kétlépcsős eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Az első körös pályázat benyújtási határideje: 2017. december 20. A testület a második körre várhatóan 2–3 magyar várost enged majd tovább. Végső döntés és eredményhirdetés 2019 elején várható.

Hogyan zajlik az előkészítés folyamata Veszprémben?
Veszprém város a balatoni régióval közösen pályázik az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre. A város a veszprémi emberekkel együttműködésben, az ő támogatásukkal és javukra szeretné megvalósítani programját. A pályázatában hangsúlyos szerepet kap Veszprém kiemelkedő kulturális mozgósító ereje és a régió idegenforgalmi vonzereje. Kiemelt figyelmet kap a térségi összefogás, a társadalmi szerepvállalás és a megvalósuló programok nemzetközi, valamint európai vonatkozásai is. A veszprémi pályázatban a kultúra részeként a sport, mint a város egyik erőssége is jelentős szerepet kap majd.

http://2023veszprem.hu
forrás: http://2023veszprem.hu/ekf-palyazat/
 Vissza